આંતરરાષ્ટ્રીય - Jan Avaj News

ત્રણ વર્ષના બાળકને આપવામાં આવી વિશ્વની સૌથી મોંઘી દવા, જાણો કેટલા કરોડ છે 1 ડોઝ ની કિંમત

એક ખૂબ જ સુંદર શાયરી છે કે, “वाक़िफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से। वो और थे जो हार गए आसमान

Read more